Hướng dẫn đăng sản phẩm lên gian hàng

Bạn cần có 1 tài khoản gian hàng, đăng ký ngay tại đây: https://chodaumoinongsan.com/vendor-register/

Sau khi có tài khoản cửa hàng, bạn thực hiện đăng sản phẩm theo các bước sau:

Bước 1 : Vào quản lý gian hàng

Link: https://chodaumoinongsan.com/store-manager/

Bước 2: Tạo sản phẩm mới

Link: https://chodaumoinongsan.com/store-manager/products-manage/

Bước 3: Điền thông số sản phẩm

Tên sản phẩm

Giá thường, giá bán

Mô tả ngắn, Mô tả đầy đủ

Ảnh sản phẩm

Danh mục

Các thông tin thêm: sku, số lượng trong kho…. (có thể điền hoặc không)

Bước 4: Nhấn Submit để công bố sản phẩm

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping cart